Охота на гуся: на перелете, с чучелами на поле, с подхода - видео

 Дата публикации: 09.05.2018

Охота на гуся: на перелете, с чучелами на поле, с подхода - видео

Охота на гуся: на перелете, с чучелами на поле, с подхода - видео